POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z dniem 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Informujemy, że w związku z powyższym w trosce, by Państwa dane były właściwie zabezpieczone, a ich przetwarzanie było zgodne zobowiązującymi przepisami w tej kwestii podejmujemy działania zmierzające do zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady związane z ochroną Państwa danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”) jest firma:

MEBLOWE REWOLUCJE Pracownia Stolarska Dariusz Szklarz z siedzibą w Łodzi, ul. Budowlana 11/13 m. 15, 93-356 Łódź, wpisana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej REGON: 380051879, NIP: 7262388150.

Dane teleinformatyczne firmy:
telefon: +48 792 139 139
www: www.meblowerewolucje.pl
email: 
kontakt@meblowerewolucje.pl


2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W FIRMIE
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych sytuacjach jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków. W przypadku niepodania danych osobowych sytuacjach zmuszeni jesteśmy odmówić zawarcia umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane następuje na podstawie Państwa zgody, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
Przy zawieraniu umowy pozyskujemy następujące Państwa dane osobowe.

 • nazwisko i imiona
 • adres zamieszkania, korespondencji, prowadzenia działalności
 • numer kontaktowy telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer identyfikacyjny - zgodny z wymogami prawnymi (dowód osobisty).

Jednocześnie informujemy, że nie podanie powyższych danych do podpisywanej umowy, uniemożliwia jej zawarcia, a tym samym podjęcie się wykonania usługi.

Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • realizacji obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania rachunków (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

Państwa dane mogą być również przetwarzane w innych celach, jeżeli udzielą Państwo zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) – np. zgoda na działania marketingowe. Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną firma nie prowadzi działań marketingowych z użyciem Państwa danych osobowych (w szczególności przekazywania korespondencyjnie bądź na adres e-mail newsletterów, cenników i ofert promocyjnych, informacji handlowych, informacji o organizowanych wydarzeniach, zaproszeń. W zakresie prowadzonego w firmie marketingu wykorzystywane są jedynie zdjęcia z przeprowadzanych u Państwa realizacji, na które wyrażacie lub też nie wyrażacie Państwo zgodę podpisując umowę. Zdjęcia publikowane na oficjalnej stronie firmy nie są opatrzone żadnymi danymi osobowymi klientów.

Dostęp do Państwa danych osobowych
1. Do Państwa danych na chwilę obecną nie mają dostępu inne firmy ponieważ nie korzystamy z usług innych firm w zakresie prowadzonej działalności (np. księgowość), a ewentualne wykonywanie usług specjalistycznych (np. szklenie, lakierowanie itp.) wykonywane jest na zlecenie wyłącznie dla naszej firmy.

2. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Prokuraturze, Policji).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa  dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okres wymagany  przepisami prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych, rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę.

Mogą Państwo dokonać  zgłoszenia w celu realizacji swoich praw, a także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób:

 • Pisemnie na adres:
  MEBLOWE REWOLUCJE Pracownia Meblarska Dariusz Szklarz
  ul. Budowlana 11/13 m.15
  93-356 Łódź
 • Drogą elektroniczną na adres:
  kontakt@meblowerewolucje.pl

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. SKARGA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

TOP

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Informujemy również o naszej polityce prywatności zgodnej z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązującym od 25.05.2018 r.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij